کترینگ ترخون

کترینگ ترخون

درباره پروژه

درباره کترینگ ترخون :

مجموعه غذائي ترخون توسط برادران حميديان با 35 سال تجربه برگزاري مراسم ها،تشريفات و ارائه غذا به وزارتخانه ها و صنايع بزرگ وبا هدف ارائه غذاهاي متنوع ايراني با رعايت استانداردهاي بهداشتي و علوم تغذيه در سال 92 تاسيس و راه اندازي گرديد. سوابق مديريتي و آشنائي با تجهيزات و سيستم هاي مدرن طبخ غذا در و بكارگيري دانش و تجربيات در كترينگ ترخون تمايز سرويس دهي را در اين مجموعه به خوبي نشان ميدهد كه شاخص هاي آن به شرح زير مي باشد.

– تهيه موادغذائي درجه 1 و استاندارد از منابع رسمي و شناخته شده

–  كوتاه نمودن زمان خريد آماده سازي و طبخ و توزيع غذا به منظور حفظ بهداشت و ارزش هاي غذائي.

– تفكيك محل آماده سازي گوشت،سبزيجات و طبخ غذابه منظور جلوگيري از انتشار آلودگي موادخام.

– استفاده از تجهيزات مكانيزه طبخ غذا

– استفاده از ظروف يكبارمصرف استاندارد و بسته بندي كليه غذاها.

– اطمينان بخشي به مشتريان با طبخ و توزيع غذا در ديد مشتريان.

– ايجادوتنوع غذائي و طبخ غذاهاي خانگي و سنتي و غذاهاي روز با اوزان مختلف.

– استقرار سيستم هاي كنترل كيفيت وبهداشت  توسط كارشناسان مجرب علوم تغذيه وبهداشت.

– استفاده از ديدگاهها با ايجاد ارتباط و تعامل با مشتريان از طريق فضاي مجازي.