نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان (وفاداری مشتریان) سیستم یا همان نرم افزار باشگاه مشتریان با هدف وفاداری مشتریان و فروش بیش تر در فروشگاه ها نصب میگرد و نحوه کار سیستم به این صورت است که، با خرید مشتریان از فروشگاه شما، مشتریان یک کارت هوشمند دریافت مینمایند که با هر بار خرید میلغ خرید درحافظه […]

مشاهده مطلب